Under 2021 kommer vi bygga om Östra Stenby gamla transformatorstation till bostad.